Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finn et ord. Dyr - Natur
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Midlertidig utsolgt
165,-

Finn et ord. Dyr - Natur
Norsk som andrespråk, barn

Det andre trinnet Finn et ord er primært rettet mot minoritetsspråklige elever på grunnskolens barnetrinn. Læremidlene kan imidlertid også brukes av norske elever som trenger tilrettelagt opplæring. Det legges stor vekt på begrepstrening knyttet til andre fag for å gi elevene et godt redskapsspråk.

Det finnes 5 elevhefter med begrepstrening. Hvert hefte omhandler to temaer. Temaene i dette heftet er dyr og natur.

De andre heftene omhandler:
- Familien - På skolen
- Hjemme - I butikken
- Kroppen - Klær
- I byen - På landet

Forfattere:
(Oversetter)
(Illustratør)
ISBN:
9788211012913
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
32
Verk:
Finn et ord
Finn et ord. Dyr - Natur