Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finn et ord. Bildekort
Språk
Bokmål
Format

Pakke

Midlertidig utsolgt
739,-
inkl. mva

Finn et ord. Bildekort
Norsk som andrespråk, barn

Det andre trinnet Finn et ord er primært rettet mot minoritetsspråklige elever på grunnskolens barnetrinn. Læremidlene kan imidlertid også brukes av norske elever som trenger tilrettelagt opplæring. Det legges stor vekt på begrepstrening knyttet til andre fag for å gi elevene et godt redskapsspråk.

Bildekort
Bildekortene består av 33 kort i A4-størrelse med 1 storbilde på hvert kort, samt 36 kort i A4-strørelse med småbilder på hvert kort. Alle bildene er tegnet i fire farger og tar utgangspunkt i begrepene som elevene har lært i elevheftene. Storbildene er utgangspunkt for samtale rundt ulike miljøer og interiører. Småbildene inneholder et ord eller et begrep der teksten er skrevet på baksiden til hjelp. I lærerveiledningen finner du en rekke øvelser og leker i forbindelse med bruk av bildekortene.

Forfattere:
ISBN:
9788211012944
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Finn et ord
Finn et ord. Bildekort