Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finn et ord, og bruk det nå. Her er jeg.
Språk
Bokmål
Format

CD

På lager - sendes nå
509,-

Finn et ord, og bruk det nå. Her er jeg.
Norsk som andrespråk, barn

Det første trinnet Finn et ord Her er jeg retter seg mot fremmedspråklige elever fra 5 år i barnehage, men kan også brukes av eldre barn som nettopp er kommet til Norge.

Cd-en
Består av en rekke kjente sanger, rim og regler som egner seg godt for denne aldersgruppen.

Forfattere:
ISBN:
9788211002808
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Finn et ord
Trinn:
1
Finn et ord, og bruk det nå. Her er jeg.