Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finansielle instrumenter
Forfattere:
ISBN:
9788270823307
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter

I regnskapsmessig terminologi dekker begrepet finansielle instrumenter alt fra komplekse, sammensatte finansielle produkter til ordinære aksjer, kundefordringer og leverandørgjeld. Den regnskapsmessige behandlingen av finansielle instrumenter kan by på utfordringer. Dette skyldes at enkelte instrumenter i seg selv er kompliserte, og at regnskapsreglene som kommer til anvendelse, er detaljerte og vanskelig tilgjengelige.

Boken omhandler regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter innenfor god regnskapsskikk i Norge (GRS), International Financial Reporting Standards (IFRS) og IFRS for SMEs (internasjonale regnskapsstandarder for små og mellomstore foretak).

Boken er delt inn i hoveddeler basert på hvilket regnskapsspråk som presenteres. En egen del er viet en generell presentasjon av finansielle instrumenter. Emnet er avgrenset til hovedsakelig å gjelde regnskapsmessige problemstillinger i ikke-finansielle foretak.

Bokens primære målgruppe er regnskapsprodusenter, revisorer, regnskapsførere og andre som vurderer og kontrollerer regnskap. Andre som vil kunne finne den nyttig, er studenter under utdanning i regnskapsfaget. Det er lagt vekt på utstrakt eksempelbruk i boken, og vi håper den kan bidra til økt innsikt i emnet, og samtidig gjøre det mer oversiktlig for leseren.

Forfattergruppen består av:
- Statsautorisert revisor Arne Bjørnstadjordet
- Statsautorisert revisor Reidar Jensen
- Ph.d. Bart Kamp
- Professor Hans Robert Schwencke
- Statsautorisert revisor Børre Skisland

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
789,-