Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finans
Forfattere:
ISBN:
9788245019032
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
526
Digital ressurs
Finans

Finans
Innføring i investering og finansiering

I denne boken lærer du å bruke økonomiske analyseteknikker på konkrete investerings- og finansieringsprosjekter. Det er ingen forutsetning at du har forkunnskaper i økonomi generelt eller i finans spesielt. Boken har også en omfattende nettside som er utviklet parallelt. Dermed fremstår bok og nettside som et integrert og helhetlig læreverk.

Mangfoldet i analysemetoder og presentasjonsform gir stor fleksibilitet for både foreleser og student. Denne valgfriheten består i faglig bredde, dybde og aktualitet. Boken inneholder nærmere 200 nummererte eksempler og oppgaver med løsningsforslag. I tillegg har nettsiden mange oppgaver med fasit og løsningsforslag, aktuelle eksempler koplet til lærebokstoffet, formelsamling, regneark med lydsatte demofiler, kunnskapstester samt lydfiler med definisjonslister og kapittelvise oppsummeringer.

Øyvind Bøhren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI.

Per Ivar Gjærum har vært førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
599,-