Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
739,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Finans: Innføring i investering og finansiering

I denne boken lærer du å bruke økonomiske analyseteknikker på konkrete investerings- og finansieringsprosjekter. Det er ingen forutsetning at du har forkunnskaper i økonomi generelt eller i finans spesielt. 

Boken har også et omfattende kapittel om finans og klima. Der lærer du hvordan verktøyet fra bokens øvrige kapitler kan brukes til å analysere et investeringsprosjekts konsekvenser både for økonomi og utslipp.

Vi har utviklet en omfattende nettside parallelt med læreboken. Dermed fremstår bok og nettside som et integrert og helhetlig læreverk. 

Mangfoldet i analysemetoder og presentasjonsform gir stor fleksibilitet for både foreleser og student. Denne valgfriheten består i faglig bredde, dybde og aktualitet. Boken og nettsiden inneholder mer enn 200 nummererte eksempler og oppgaver med løsningsforslag. På nettsiden finner du regneark til mange av eksemplene og oppgavene samt mye annet nyttig materiale for både studiet og for praktisk arbeid. 

Øyvind Bøhren er professor emeritus i finans ved Handelshøyskolen BI. 

Per Ivar Gjærum har vært førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole.


Forfattere:
ISBN:
9788245049688
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
586
Finans: Innføring i investering og finansiering