Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fagskoleloven og forskrifter
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283721898
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
124
Fagskoleloven og forskrifter

Fagskoleloven og forskrifter
Med forarbeider og merknader 2019

Fagskoleloven og forskrifter. Med forarbeid og kommentarer 2019 gjengir loven i sin helhet med dens tilhørende forskrifter som er oppdatert for å samsvare med nye bestemmelser i loven. Merknader fra lovens forarbeid er knyttet opp mot hver enkelt aktuelle paragraf. Dette gjør det lettere å forstå lovens og forskriftenes innhold og hensikt. Utdanning ved fagskolene skal være et alternativ til høyere utdanning og skal synliggjøre kortere yrkesrettede utdanninger som reelt alternativ til de lengre utdanningsløpene ved høyskoler og universiteter. Flere av endringene i den nye loven og forskriftene skal bidra til å klargjøre at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Boka er et nyttig verktøy for alle som jobber i og med fagskoleutdanningen, samt for elever, foresatte og andre interesserte. Rådgivere og karriereveiledere på ungdomstrinnet og i videregående opplæring bør også kjenne til regelverket som gjelder for fagskolene. Boka er oppdatert per 1. november 2019.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
279,-
inkl. mva