Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II
Forfattere:
ISBN:
9788232104055
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
168
Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II

Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II
Nordiske bidrag til fagdidaktikken

Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning er en antologi i to bind med artikler fra konferansen NOFA4 i Trondheim 2013.

Bidrag fra sentrale forskere fra Norden viser spennvidden i og mulige løsninger på skolefagenes utfordringer. Utgangspunktet er fagdidaktikkens grunnspørsmål:
Hva bør fagets innhold være? Hvorfor er faget viktig i dagens utdanningsløp? Og hvordan kan man formidle kunnskap på en måte som gir elever og studenter best mulig læringsutbytte?

Bind 2 inneholder artikler om undervisning i språkfag og matematikk. Temaene omfatter litteratur- og leseundervisning i skolen, utvikling av ordforråd og begrepsforståelse, lesing på andrespråk og ulike metaforer for faglig læring og undervisning, og representerer ny forskning på disse områdene. Bind 1 inneholder bidrag fra samfunnsfag- og historiedidaktikk.

Om redaktørene for bind 2: Arne Amdal er universitetslektor i matematikkdidaktikk, Henning Fjørtoft er førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk, og Tale M. Guldal er førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk. Alle arbeider ved Program for lærerutdanning, NTNU.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
339,-