Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Access
Forfattere:
ISBN:
9788241207297
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
278
Access

Access
english for engineering students

English for Engineering Students er laget ut fra den nye lærerplanen for faget Norsk og kommunikasjon, i forkursene på ingeniørutdanningene og ut fra læreplanene i de ulike fagområdene i Teknisk Fagskole (TFS). Tekstene dekker ulike fagområder og har som hovedmål å gi studentene en innføring i engelsk vokabular og uttrykksmåte. Det tekniske innholdet i tekstene vil de aller fleste av studentene kjenne igjen fra sin tidligere utdanning og yrkeserfaring.