Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hvordan organisasjoner fungerer
Forfattere:
ISBN:
9788245014457
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
556
Verk:
Hvordan organisasjoner fungerer
Digital ressurs
Hvordan organisasjoner fungerer

Hvordan organisasjoner fungerer

Boken gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene og perspektivene innen organisasjonsteorien. Teksten er rik på eksempler, og den vil stimulere leseren til å reflektere omkring egne erfaringer i lys av teori. Det er også lagt vekt på å holde et kritisk perspektiv ved å drøfte hva slags empirisk støtte ulike teorier har, og hva som kjennetegner den faglige debatten omkring ulike teorier. Boken vil også, gjennom sine rike henvisninger til litteraturen, fungere godt som en innfallsport til fordypning innenfor fagområdet.

Gjennom de tre foregående utgavene er boken blitt den mest brukte læreboken i organisasjonsteori i Skandinavia. I denne fjerde reviderte utgaven er det faglige innholdet betydelig oppdatert, samtidig som bokens anerkjente perspektiv er beholdt, og den pedagogiske fremstillingen er blitt enda bedre. Den faglige fremstillingen tar utgangspunkt i en helhetlig modell som gir en samlet oversikt over hvilke temaer som behandles, og hvor de behandles.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
589,-

Bøker i samme serie