Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Prosjektledelse
Forfattere:
ISBN:
9788256261291
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
375
Prosjektledelse

Prosjektledelse
Et organisasjonsperspektiv

Boken har hovedfokus på ledelse av interne utviklings- og endringsprosjekter som omorganisering, produktutvikling, innføring av nye it-systemer og andre fornyelsesoppgaver. Forfatteren gir en framstilling av prosjektfaget og angriper gjeldende oppfatninger og argumenterer for hva som bør være kjernen i faget i fremtiden. Presenterer forskningsresultater. Har referanseliste og stikkordregister.