Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Prinsipper for bedre innkjøp
Forfattere:
ISBN:
9788245012187
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
304
Digital ressurs
Prinsipper for bedre innkjøp

Prinsipper for bedre innkjøp

Denne boken gir innkjøpere, ledere og studenter en praktisk og brukervennlig innføring i hvordan virksomheten kan effektiviseres gjennom bedre innkjøp. Boken spenner fra strategiske betraktninger til konkrete beslutningsoppgaver, og stoffet er ordnet i en naturlig rekkefølge i forhold til innkjøpsprosessen.

Innholdet er moderne og oppdatert, anvendelse av digitale verktøy i anskaffelsesarbeidet er integrert i teksten. Teoretiske forklaringsmodeller og praktiske eksempler går hånd i hånd. Eksemplene som benyttes, er hentet fra norsk virkelighet – slik forfatteren har møtt problemstillingene i sitt virke som innkjøper, leder, rådgiver og forsker.

Anbudsprosesser, bygge- og anleggskjøp samt tjenestekjøp behandles også. Videre er det også lagt vekt på offentlige anskaffelser; boken drøfter aktuelle problemstillinger og gir konkrete råd om forbedringsmuligheter.

Med sin spennvidde, sine eksempler og sine grundige forklaringer fungerer boken også som oppslagsbok for erfarne innkjøpere både i offentlig og privat sektor.


Ivar Brynhildsvoll har flyteknisk utdanning fra Luftforsvarets Tekniske Befalsskole og er Master of Management BI. Han har erfaring fra ulike innkjøpsstillinger i norske industrikonsern – herunder 19 år i Norsk Hydro. Videre har han mange års erfaring som timeforeleser i innkjøp og logistikk ved Handelshøyskolen BI og som kursleder for NIMA. Brynhildsvoll har arbeidet med innkjøpsrelatert forskning i Norge og Sverige og har gitt innkjøpsfaglige råd til bedrifter og offentlige etater. Han er også en ivrig debattant i innkjøpsfaglige fora.