Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse av forsyningskjeder 2. utg.
Forfattere:
ISBN:
9788245022513
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
320
Ledelse av forsyningskjeder 2. utg.

Ledelse av forsyningskjeder 2. utg.
Et logistikk- og markedsperspektiv

Fra forordet til 2. utgave:

Utviklingen skjer raskt når det gjelder forsyningskjeder. Stikkord kan være digitalisering, stordata («Big data»), roboter og kunstig intelligens. Likevel er de grunnleggende utfordringene de samme: Det er behov for å skape og lede relasjoner og prosesser mellom alle aktørene som inngår i en forsyningskjede. Når vi nå har revidert boka har vi i enkelte kapitler gått svært grundig til verks, mens det i andre kapitler bare har vært behov for mindre endringer. Vi har beholdt den samme kapittelinndelingen som i den første utgaven, men alle case er oppdatert eller erstattet med nye case.