Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse av forsyningskjeder
Forfattere:
ISBN:
9788245013023
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
301
Digital ressurs
Ledelse av forsyningskjeder

Ledelse av forsyningskjeder
Et logistikk- og markedsføringsperspektiv

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring, og boken viser hvordan disse fagområdene henger sammen og utfyller hverandre. Enkelt sagt forklarer logistikksiden den fysiske flyten av varene og hvordan varestrømmene foregår, mens markedsføringsdelen viser hvordan kjedene er bygget opp.

Ledelse av forsyningskjeder gir en bred innføring i modeller og prosedyrer for hvordan produkter flyttes, lagres og distribueres, samt i prinsippene for hvordan kjedene bør bygges opp. Begrepet forsyningskjede har sin rot i logistikkfaget. I markedsføring har en i lang tid analysert distribusjonskanaler – som etter hvert i økende grad er blitt kalt markedsføringskanaler. Logistikkperspektivet konsentrerer seg om vareflyt og prosesser, mens man i markedsføring har vært mest opptatt av den institusjonelle organiseringen og styringen. Større dynamikk i markedene kombinert med kortere livssyklus for produkter gjør at forsyningskjedene raskt må tilpasse seg endringer. Økt globalisering og internasjonal konkurranse øker kjedenes kompleksitet. Denne boken betrakter fenomenet forsyningskjeder fra forskjellige faglige innfallsvinkler. Det kan både gi større innsikt og bedre forståelse.

Førstelektor
Eirill Bø, professor Geir Gripsrud og professor Arne Nygaard er alle tilknyttet Handelshøyskolen BI.