Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kontinuerlig endringsarbeid
Forfattere:
ISBN:
9788245021318
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
178
Digital ressurs
Kontinuerlig endringsarbeid

Kontinuerlig endringsarbeid
Helhetlig virksomhetsledelse

Helhetlig virksomhetsledelse, digitalisering og gjennomføring av endring er viktige kompetanse- og fokusområder i lederens hverdag. Grunnen til dette er at en ny virkelighet har vokst frem for organisasjoner og deres ledere i dagens turbulente forretningsverden. Den nye realiteten fordrer at organisasjoner ikke bare blir bedre på å drive forretningen, men også på å bli fremragende i å endre måten virksomheten drives.
 
Storparten av stoffet i Kontinuerlig endringsarbeid handler om forutsetninger, verktøy og tiltak for økt kontroll med drift og endring. Materialet som presenteres er hentet fra litteratur og forfatternes egen forskning i praksisfeltet.
 
Målgruppen for Kontinuerlig endringsarbeid er ledere og endringsagenter, men også fremtidige ledere som nå er studenter innen ulike ledelses-, teknologi- og organisasjonsfag. 
 
Anniken Karlsen er instituttleder ved Institutt for IKT og realfag, NTNU. Anne Persson er professor i datavitenskap ved Högskolan i Skövde, Sverige. Kristens Gudfinnsson er doktorand ved Högskolan i Skövde, Sverige.