Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomikonsulenten
Forfattere:
ISBN:
9788256266258
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
285
Økonomikonsulenten

Økonomikonsulenten

Kompendiet omhandler økonomikonsulentens arbeidsoppgaver satt i et helhetsperspektiv. Heftet tar for seg hva man må vite for å etablere en virksomhet, arbeidsbetingelser, rutiner, bruk av regnskapsprogram, rapporter og analyser, purringer, inkasso, remittering, årsoppgjør, budsjettering, skatter og avgifter, integrasjon, periodisk kontroll, god regnskapsføringsskikk og flere andre temaer.