Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i logistisk regresjon
Forfattere:
ISBN:
9788245023220
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
422
Innføring i logistisk regresjon

Innføring i logistisk regresjon
Med eksempler på analyse

Boken gir en grundig presentasjon av logistisk regresjonsanalyse. Forfatterne kombinerer teori og praktisk analyse på en måte som man i liten grad finner i andre norske eller utenlandske bøker om emnet. Spesielt for boken er at den matematiske formidlingen av teorien for logistisk regresjonsanalyse er kombinert med visuelle fremstillinger og forklaring i teksten. Boken skiller seg også fra andre bøker på området gjennom det store innslaget av praktiske eksempler fra ulike fagområder. I tillegg viser boken hvordan analyser gjøres i både SPSS og Stata.

Boken gir en fullstendig beskrivelse av verktøy for bygging av logistiske regresjonsmodeller, testing og vurdering av modeller og tolkning av effektmål. Presentasjonen er pedagogisk og gir rom for tilpasset undervisning slik at den egner seg på både bachelornivå, masternivå og ph.d.-nivå, spesielt innenfor helsefag. Den er også egnet innenfor fag som økonomi, statsvitenskap, psykologi og sosiologi, samt i analyse av samfunnsrisiko.

Ole Albert Fugleberg er cand.oecon. og cand.real. med hovedfag i statistikk fra Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra undervisning i statistikk på bachelor- og masternivå fra Handelshøyskolen BI og OsloMet Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) og har tidligere skrevet en lærebok i regresjonsanalyse.

Milada Cvancarova Småstuen er født i Praha, har studert anvendt matematikk ved Universitetet i Oslo og har en ph.d. i anvendt biostatistikk/epidemiologi fra Det medisinske fakultet samme sted. Hun har bred erfaring som foreleser både på masternivå og ph.d.-nivå og har vært med på å starte ph.d.-programmet i Folkehelse (Public Health) ved OsloMet Storbyuniversitetet.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved OsloMet Storbyuniversitetet, og har bakgrunn som forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Senter for profesjonsstudier (SPS). Han har i en årrekke undervist i forskningsmetoder ved Universitetet i Oslo og flere høgskoler i Norge.