Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 58 fra 1 januar 2018
Forfattere:
ISBN:
9788245086591
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 58 fra 1 januar 2018

Straffeprosessloven; sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 58 fra 1 januar 2018
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

På lager - sendes nå
189,-
inkl. mva