Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling,
Forfattere:
ISBN:
9788245024661
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
190
Digital ressurs
Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling,

Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling,

Bli god i skatterett løs oppgaver!

Oppgavesamlingen følger kapitlene i Skatterett for økonomistudenter, 2. utgave, og har tre typer oppgaver:
 
Kontrollspørsmål
Praktiske oppgaver
Oppgaver for diskusjon og refleksjon

Gjeldende skatteregler kan brukes ved løsning av oppgavene.

Kontrollspørsmålene finner du svar på ved å lese læreboka og ved bruk av aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser. Løsningsforslag til de praktiske oppgavene finnes på bokas nettsider, www.fagbokforlaget.no/skatterett. Oppgavene for diskusjon og refleksjon vil bidra til god generell fagkunnskap og til å se skatteretten i et større samfunnsmessig perspektiv.

Anne Marit Vigdal er jurist og master of management i skatte-og avgiftsrett. Hun er ansatt ved NTNU Handelshøyskolen innen forretningsjus og skatt.
 
Anders Berg Olsen er jurist og statsautorisert revisor. Han er ansatt ved NTNU Handelshøyskolen innen bedriftsøkonomi, regnskap og skatt