Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Regler for passasjer og lasteskip mv. 2018, bok og
Forfattere:
ISBN:
9788245024142
Utgitt:
Utgave:
1
Regler for passasjer og lasteskip mv. 2018, bok og

Regler for passasjer og lasteskip mv. 2018, bok og

Som aktør i skipsnæringen er en pålagt å være oppdatert på gjeldende lover, forskrifter og regler som er fastsatt for å sikre liv, helse og fartøy, og å forebygge skader på det maritime miljøet. For øvrig skal sjøfartslovgivningen med tilhørende forskrifter finnes om bord på norske skip.

Denne utgaven er ajourført med lov- og forskriftsendringer per 1.1.2018.

Bok og en cd-rom som inneholder samme informasjon som boken selger sammen som en pakkeløsning. Både bok og cd-rom kan også kjøpes separat.

Levering 2-6 dager
1 010,-
inkl. mva