Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner
Forfattere:
(Redaktør)
ISBN:
9788245015188
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
178
Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner

Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner
Læring møter filosofi

Denne boken har kjennskap til pedagogisk arbeid med de yngste barnehagebarna (0-3 år) som utgangspunkt og drivkraft. Boken har en todelt agenda: å løfte frem de yngste barnas bidrag i pedagogiske prosesser og å ta høyde for pedagogiske praksisers kompleksitet. Barnas agentskap tydeliggjøres, samtidig som ideen om pedagogisk kontroll delvis demonteres. Dette gjøres ved at forfatterne setter elementer fra ulike filosofier i arbeid med temaer som omhandler barn under tre år i barnehagen. Ninni Sandvik (red.) er dosent ved høgskolen i Østfold.

Format
Språk
På lager - sendes nå

Antall

369,-