Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kropp og sinn
Forfattere:
ISBN:
9788245012033
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
258
Kropp og sinn

Kropp og sinn
Fysisk aktivitet, psykisk helse, kognitiv terapi

Fysisk aktivitet fremmer den mentale helsen. Denne boken beskriver hvordan fysisk aktivitet påvirker sinnet, og tegner opp det vitenskapelige grunnlaget for å anbefale fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser. Nytten av fysisk aktivitet ved de vanligste psykiske lidelser beskrives. Forfatteren betrakter fysisk aktivitet som en atferdsintervensjon, og analyserer fysisk aktivitet som behandlingsmetode ut fra kognitiv teori.
Boken integrerer teori og praksis. Den gir praktisk nyttig informasjon til helsepersonell og brukere. For å gjøre stoffet mer levende er temaene illustrert med pasientfortellinger og utdrag fra litterære tekster.


Egil W. Martinsen er lege og spesialist i psykiatri. Han leder Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, og er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært leder av Norsk forening for kognitiv terapi. Hans medisinske doktorgrad fra 1989 omhandlet fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved psykiske lidelser, og han har 30 års erfaring som kliniker og forsker fra dette fagområdet.

Egil W. Martinsen har tidligere gitt ut på Fagbokforlaget:
Kropp og sinn, 2004
Psykisk helsearbeid – mer enn medisiner og samtaleterapi, i samarbeid med Lisbet Borge og Toril Moe (red.), 2011