Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
På sosiologisk spor
Forfattere:
ISBN:
9788251921022
Utgitt:
Utgave:
1
På sosiologisk spor

På sosiologisk spor
En innføring i sosiologisk forståelse

Å begynne på et sosiologistudium kan være en sjokkartet opplevelse, noe denne introduksjonen forsøker å dempe. Ved å skissere sosiologiske tilnærminger til aktuelle spørsmål i dagens samfunn, redegjør forfatterne for de essensielle aspektene ved en sosiologisk analyse. Med fokuset på sosiologiske grunntanker vil boken egne seg for alle ferske sosiologistudenter og andre som ønsker å forstå hva dette faget handler om.

Aksel Tjora er førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Evan Willis er professor ved School of Social Sciences, La Trobe University, Australia.