Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788251923392
Utgitt:
Utgave:
1
Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien

Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien

Arbeidslivet preges i økende grad av kunnskapsintensiv tjenesteyting. Denne boka beskriver hva som foregår i slike virksomheter, med vekt på hvordan kunnskap skapes og brukes. Boka analyserer særlig tverrfaglighet og kunnskapsdeling og kaster nytt lys over hvordan kunnskapsarbeid gjøres i private og offentlige organisasjoner.

Forfatterne behandler spørsmål som:
- Hva slags tverrfaglighet praktiseres i kunnskapsintensiv tjenesteyting?
- Hvordan legges det til rette for kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid?
- Stiller tverrfaglighet nye krav til den fysiske utformingen av arbeidsplasser?
- Hva betyr Internett for hvordan kunnskapsarbeidere lærer?
- Hvor viktig er ledelse og styring for å drive fram kunnskapsdeling, og hva slags konflikter kan oppstå?

Boken er redigert av Knut H. Sørensen, Helen Jøsok Gansmo, Vivian A. Lagesen og Eva Amdahl ved NTNU.