Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Juss for pedagoger
Forfattere:
ISBN:
9788245007237
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
124
Juss for pedagoger

Juss for pedagoger

Denne boken gir en introduksjon og veiledning til ulike juridiske spørsmål som mange lærere møter i sin skolehverdag. Temaene som tas opp, er blant annet elevenes rettigheter og plikter, elevenes og lærernes arbeidsmiljø, offentlighet og taushetsplikt, erstatningsrett og opp-havsrett. For å konkretisere innholdet i de forskjellige bestemmelsene er fremstillingen knyttet til rettspraksis så langt det er mulig.
Boken er først og fremst beregnet på lærerskolestudenter. Den er også velegnet for de som allerede arbeider i skolen – både undervisningspersonell og de som jobber på ulike nivåer i administrasjonen.
Mare Erdis og Ann-Karin Bjerke har lærerutdanning og lang lærererfaring fra skolen. Begge er jurister, og de arbeider i dag innenfor offentlig forvaltning med utdanningsrett.