Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grunnloven; sist endret ved Grlbest. 24 mai 2016 kunngjort ved res. 10 juni 2016
Forfattere:
ISBN:
9788245085297
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
58
Grunnloven; sist endret ved Grlbest. 24 mai 2016 kunngjort ved res. 10 juni 2016

Grunnloven; sist endret ved Grlbest. 24 mai 2016 kunngjort ved res. 10 juni 2016
Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk