Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finansforetaksloven, sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 29 fra 1 juli 2016
Forfattere:
ISBN:
9788245085051
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
114
Finansforetaksloven, sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 29 fra 1 juli 2016

Finansforetaksloven, sist endret ved lov 17 juni 2016 nr. 29 fra 1 juli 2016
Lov 10 april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk