Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Møter med Kina
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245022070
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Møter med Kina

Møter med Kina
Norsk diplomati, handel og misjon, 1880 1937

Fra midten av 1800-tallet utviklet Kina seg til å bli en møteplass for mennesker fra hele verden. Det var også en rekke nordmenn som reiste til Kina for kortere eller lengre perioder. Noen av dem var misjonærer, andre reiste for å drive handel eller for å arbeide i det kinesiske tollvesenet. Møter med Kina forteller om interaksjoner mellom det norske og det kinesiske samfunnet. Hvorfor reiste nordmenn til Kina? Hvordan tilpasset aktørene seg nye omgivelser? Hvorfor lyktes noen å eksportere varer til Kina og andre ikke? Hvordan ble kulturmøtene med Kina formidlet i Norge?