Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Europeisk integrasjon og regional endring
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245005820
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Europeisk integrasjon og regional endring

Europeisk integrasjon og regional endring

I dag står det regionale styringsnivået overfor store utfordringer i Norge og i Europa som følge av økte krav om deltakelse og demokrati på understatlig så vel som overstatlig nivå. I denne boken kaller vi disse utfordringene for to parallelle europeiseringsprosesser – en nedenfra-og-opp prosess og en ovenfra-og-ned-prosess. Boken viser at disse prosessene ikke er gjensidig utelukkende, men snarere komplementære. Økende integrasjon i Den europeiske union utfordrer forutsetningene for politisk styring og en styrt forvaltningsutvikling i Unionens medlemsstater og i landene i EØS-området. I denne boken diskuterer vi hvordan dette påvirker det regionale styringsnivået i EU/EØS-landene gjennom tilpasninger til Unionens institusjoner og politikk, det vi med en samlebetegnelse kaller europeisering. Samlet sett utfordrer europeiseringen av offentlig forvaltning forutsetningene for politisk styring av den offentlige politikken.

Norsk og nordisk forskning omkring europeisering av offentlig forvaltning har i hovedsak vært rettet mot sentralforvaltningen og i begrenset grad mot fylkes- og kommuneadministrasjonen. EØS-avtalen bidrar imidlertid til at iverksettingen av EØS-relevant regelverk også berører fylkes- og kommuneadministrasjonen, og derfor må også disse prosessene studeres empirisk slik vi gjør i denne boken. Europeiseringen fører til en delvis deterritorialisering av det regionale styringsnivået, noe som gir seg utslag i regional reorientering, reorganisering og fragmentering.

Jan Erik Grindheim er cand.polit.

Jarle Trondal er professor ved Høgskolen i Agder og ARENA, Centre for
European Studies, Universitetet i Oslo.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
279,-