Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Etikk - en praktisk vinkling
Forfattere:
ISBN:
9788245014112
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
153
Etikk - en praktisk vinkling

Etikk - en praktisk vinkling
En verktøykasse med ni perspektiver

Denne boken presenterer ni grunnleggende perspektiver på etikk, og er en revidert og utvidet utgave av boken med samme tittel fra 2005. Boken er lagt opp slik at leseren skal kunne tilegne seg verktøy som kan brukes til å analysere hverdagens og arbeidslivets etiske utfordringer og dilemmaer. Forfatteren legger vekt på det praktiske, og toner ned teoretiske detaljanalyser. Han belyser grunnmønstre innenfor det enkelte perspektiv, og viser styrker og svakheter. Meningen er at en skal kunne lese om et perspektiv, for så å kunne reflektere over dette i møte med praktiske utfordringer. Bokens nye femte del inneholder en verktøykasse for strukturert etisk refleksjon. 

Boken har blant annet vært brukt i utdanning av helsepersonell, pedagoger, politi, fengselspersonell og ved studier innenfor velferdsfag, veiledning og ledelse. Den har vært brukt som redskap i en rekke organisasjonsutviklingsprosesser, blant annet i en kommune som har arbeidet strukturert med samhandlingsreformen. Boken har vært fremhevet som god og praktisk – i alt fra Tidsskrift for Den norske legeforening til Præsteforeningens Blad i Danmark. 
 
Kjartan Skogly Kversøy er filosof og pedagog. Han arbeider som dosent ved OsloMet. Kversøy er opptatt av praktisk hverdagsetikk, det å legge til rette for god samtale, samarbeid og læring i grupper. Han mener mulighetene for medvirkning ofte undervurderes i møte med sårbare grupper. Kversøy har også gitt ut den populære boken Samarbeid og konflikt – to sider av samme sak sammen med kollega Marit Hartviksen. 
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
369,-