Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser
Forfattere:
ISBN:
9788245006803
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
117
Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser

Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser
Med utgangspunkt i bokhandleren i Kabul-saken

Bokens tema er de internasjonalprivatrettslige problemstillinger ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser i saker med krav om erstatning utenfor kontraktsforhold. De fleste erstatningssaker har bare tilknytning til ett land, og reiser følgelig ingen internasjonalprivatrettslige spørsmål. I lys av vår tids muligheter for massekommunikasjon er imidlertid personlighetskrenkelser begått på tvers av landegrenser et tema med økende aktualitet. For å belyse temaets aktualitet er det tatt utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken i gjennomgangen. Hovedvekten er lagt på en analyse og forslag til løsning av rettsvalgsproblemet – spørsmålet om hvilket lands interne materielle rett som skal anvendes når en sak har tilknytning til flere land.

Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser er aktuell for alle som interesserer seg for internasjonal privatrett og for temaet grenseoverskridende personlighetskrenkelser.

Lars Anders Heimdal er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
399,-