Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Entreprenørskapsutdanning i Norge
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245016260
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
275
Entreprenørskapsutdanning i Norge

Entreprenørskapsutdanning i Norge
Tilnærminger, utbredelse og effekter


I Norge og i EU har det vært en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning. Ut fra et ønske om å bidra til utvikling av en kultur for entreprenørskap, har denne satsingen gitt en stor økning av entreprenørskapsutdanning ved skoler, høgskoler og universiteter i Norge og i andre europeiske land.

Boken setter først og fremst søkelys på norske forhold. Den bidrar til diskusjonen om hva entreprenørskapsutdanning er, og skiller mellom utdanning for, om og gjennom entreprenørskap. Videre tegner den et bilde av entreprenørskapsutdanning i Norge gjennom å kartlegge utbredelsen av ulike tilbud i ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning. Bokens største del omhandler studier av potensielle effekter av entreprenørskapsprosjekter i grunnopplæringen, og hva som kan være effektene av ulike typer entreprenørskapsutdanning i høyere utdanning. Resultater og tilnærminger diskuteres også i lys av regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen.

Boken er skrevet for forskere og studenter i fag som fokuserer på entreprenørskap og entreprenørskapsutdanning. Den vil også være nyttig for ulike aktører i utdanningssystemet og personer som jobber med næringsutvikling og regional utvikling.


Vegard Johansen er forsker 1 ved Østlandsforskning.

Liv Anne Støren er forsker 1 ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

 

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
479,-