Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
En helstøpt lærerutdanning
Forfattere:
ISBN:
9788232102907
Utgitt:
Utgave:
1
En helstøpt lærerutdanning

En helstøpt lærerutdanning
Fokus på klasseledelse med fundament i teori og praksis

Denne boka setter søkelys på hvordan et utvalg studenter opplever at norsk grunnskolelærerutdanning ivaretar deres utvikling til å bli gode klasseledere.
- Forbereder teoriundervisningen ved grunnskolelærerutdanningen studentene til å møte ansvaret som klasseleder?
- Bidrar praksisskolen til at studentene er rustet til å bli klasseledere?
- Tilrettelegger samarbeidet mellom høgskole og praksisskole for at studentene kan utvikle seg til god klasseledere?
- Hva er det viktigste høgskolen og praksisskolen kan bidra med for studentene skal kunne utøve klasselederfunksjonen på en best mulig måte?
Forfatterne fokuserer på ulike utfordringer i utdanningen knyttet til lærerrollen og klasseledelse, og viser hvor viktig det er at lærerutdanningene fundamenterer klasseledelse i både teori og praksis. Funnene i studien gir grunnlag for refleksjon og forhåpentligvis inspirasjon til alle som er involvert i lærerutdanning, slik at de ser etter muligheter for endring og forbedring.

 

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
299,-