Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elle Melle Les og forstå 4, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211021328
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Elle Melle
Trinn:
4
Elle Melle Les og forstå 4, d-bok

Elle Melle Les og forstå 4, d-bok
Les og forstå 4

Elle Melle Les og forstå 4 har oppgåver som er direkte knytte til tekstane i Leseboka 4. Gjennom ulike spørsmål som er knytte til tekstane, får elevane utfordringar i å hugse, forstå og reflektere rundt teksten dei har lese. Slik får dei trening i å bruke strategiar i leseforståing. Oppgåvene i Les og forstå 4 tek også utgangspunkt i det aktuelle temaet frå Språkboka 4, slik at elevane kan halde fram med treninga her.

Elle Melle gir barna øving i å lytte, snakke, lese og skrive gjennom fellesopplevingar av tekst, illustrasjonar og musikk. Elle Melle har ein gjennomtenkt og trygg progresjon og bruker varierte metodar for å nå flest mogleg. Ved hjelp av lystige bilete, songar og fengjande tekstar stimulerer Elle Melle kreativiteten til barna.

Elle Melle for 4. trinn omfattar:
Leseboka 4
Les og forstå 4
Språkboka 4
CD 4
Lærarrettleiing inkludert kopioriginalar
<a href="http://ellemellenn.portfolio.no/">Nettstad på nynorsk</a> og <a href="http://ellemellebm.portfolio.no/">Nettsted på bokmål</a>


Elle Melle finst for 1., 2., 3. og 4. trinn.

Elle Melle Les og forstå 4, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Elle Melle Les og forstå 4, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Bøker i samme serie