Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elevsamtalen
Forfattere:
ISBN:
9788245004359
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
156
Elevsamtalen

Elevsamtalen
En kilde til danning og vekst

Elevsamtaler har i det siste tiåret blitt et selvfølgelig ledd i læringsprosessen, både i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring. Å kunne føre gode samtaler med elever følger naturlig av opplæringsloven, hvor kravet om tilpasset opplæring står sentralt, og hvor betydningen av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet har kommet sterkt i fokus. Elevsamtaler utfordrer lærerrollen, både i forhold til elevsyn, samfunnsyn, kunnskaper og ferdigheter.

Denne boken er delvis forskningsbasert og har til hensikt å gi større forståelse og ny kunnskap på feltet. Boken henvender seg i hovedsak til lærerstudenter og lærere.

Kirsten Limstrand er førstelektor ved Høgskolen i Bodø og jobber til daglig i lærerutdanningen, men har tidligere lang yrkespraksis fra grunnskolen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-