Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Effektivitet i offentlig tjenesteyting
Forfattere:
ISBN:
9788276743333
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Effektivitet i offentlig tjenesteyting

Effektivitet i offentlig tjenesteyting

Offentlig virksomhet gjennomgår radikale reformer i en rekke land. Både for de rike landene, i Øst-Europa og i deler av den fattige verden er stikkordet effektivitet, konkurranse og markedsorientering. Dette skyldes både et ideologisk hamskifte i tenkningen om offentlig styring og er et resultat av fremveksten av en global økonomi. En effektiv offentlig sektor er en forutsetning for at næringslivet skal klare seg i en hard internasjonal konkurranse.

Bokens mål er å presentere teori og forskning om effektivitetsproblemer i offentlig sektor. Sosialøkonomi, statsvitenskap, organisasjons- og ledelsesfag har utviklet kritiske vurderinger av tradisjonell organisering av offentlig sektor: Oppmerksomheten rettes først mot beslutningsprosesser i folkevalgte organer. Er det skjevheter i de folkevalgte organene som skaper effektivitetsproblemer? Hvordan bidrar lobbying og sterke interessegrupper til å skape beslutninger som avviker fra dem som er effektive? Deretter påpeker forfatterne at effektiviteten i offentlig sektor i hovedsak er fallende. Hva er årsakene, og hvordan kan effektiviteten i tjenesteproduksjonen opprettholdes og heves? Kan konkurranseutsetting gi økt effektivitet? Boken retter også oppmerksomheten på brukernes situasjon. Hvordan virker egenbetaling og fritt forbrukervalg av produsent? Vil det øke effektiviteten i offentlig sektor, eller vil det skape økt ulikhet? Til slutt drøftes organisasjonsutvikling og konkurranseutsetting i offentlig virksomhet. Hva er drivkreftene bak disse reformene?

Effektivitet i offentlig tjenesteyting passer for studenter i statsvitenskap og økonomisk-administrative fag. Den bør også være av interesse for ledere i statlig og kommunal virksomhet.

Rune J. Sørensen er professor ved Handelshøyskolen BI.

Lars-Erik Borge er førsteamanuensis ved Institutt for sosialøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Terje P. Hagen er førsteamanuensis ved Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
339,-