Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Dyrefag og hestefag, d -bok
Forfattere:
ISBN:
9788211039224
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Naturbruk
Trinn:
VG1
Dyrefag og hestefag, d -bok

Dyrefag og hestefag, d -bok
Vg1 naturbruk

Fagbokforlagets læreverk i Vg1 naturbruk er til tilpasset fagfornyelsen. Det består av 6 bøker:

  • Fiske og akvakultur
  • Landbruk 
  • Husdyr 
  • Skogbruk 
  • Dyrefag og hestefag 
  • Naturbasert næringsaktivitet

Bøkene er lagt til rette for lesestrategien elevene lærer i grunnskolen. Ingresser og bildetekster skal kunne gi elevene et godt overblikk over stoffet, og kontrollspørsmål oppmuntrer elevene til å arbeide med teksten. Bøkene er rikt illustrert med bilder og tegninger som gir innsikt i fagområdet.

I tillegg til bøkene kommer digitale ressurser:

  • Digital bok
  • En begrepsdatabase med bilder og film
  • En lærerressurs på nett med aktivitetsforslag feltoppgaver og andre forslag til aktiviserende pedagogikk

Fiske og akvakultur tar for seg økosystemet i havet og næringene som høster av havet.
Landbruk tar for seg jordas økologi, og driftsmåtene i jordbruket.
Husdyr tar for seg biologi og driftsmåter for dyra som gir oss egg, melk, kjøtt og ull.
Skogbruk tar for seg skogens økosystem, landskapstyper og driftsteknikker.
Dyrefag og hestefag tar for seg velferd, bruk og teknikk ved hold av hest, hund og andre selskapsdyr.
Naturbasert næringsaktivitet tar for seg økosystemet i naturen og teknikker for å klare seg ute.

Format
Språk
Forventes utgitt 09.08.2022
Antall
99,-

Bøker i samme serie