Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Driftsregnskap og budsjettering
Forfattere:
ISBN:
9788245005233
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
592
Gå til ressurs
Driftsregnskap og budsjettering

Driftsregnskap og budsjettering
Økonomi- og virksomhetsstyring

Denne utgaven av boken er organisert i forhold til en todeling av økonomistyringsfaget: En del omhandler utarbeidelse av beslutningsinformasjon samt vurdering av tilgjengelige metoder og modeller. Den andre ser på mekanismer for styring av atferd gjennom tilbakemeldinger.

Kapitlet om ABC er utvidet i forhold til forrige utgave, og det er med stoff om prosessorientert kostnadsstyring som en forlengelse av ABC-en, samt et kapittel der andre modeller og metoder for kostnadsstyring er samlet. I fagstoffet om budsjett omhandles også virksomhetens planlagte aktiviteter vurdert i lys av knappe ressurser. Prestasjonsmåling med finansielle måltall har med et kapittel der totalrentabilitet og residualresultat relateres til styring av kompetansebaserte ressurser. Til slutt i boken er det med et kapittel om fremveksten av alternative styringssyn og -konsepter.

Boken dekker Driftsregnskap og budsjettering på bachelorstudiet, men har supplerende stoff som gjør den egnet for videregående økonomistyringskurs.

Aage Sending har praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet, og har gjennom mange år hatt kursansvar for grunnleggende økonomistyringsfag ved Handelshøyskolen BI.

Tor Tangenes er førstelektor i strategisk økonomistyring ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring fra næringslivet og offentlig sektor, og lang undervisningserfaring.

Svein H. Gjønnes er partner i BDO Noraudit, der han leder selskapets konsulentavdeling. Han har vært partner i Ernst & Young og ansatt ved Handelshøyskolen BI.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
639,-