Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Domssamling i EU-/EØS-rett
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788276749106
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
684
Domssamling i EU-/EØS-rett

Domssamling i EU-/EØS-rett
Konkurranserett

Konkurransereglene i EU-/EØS-retten har stadig større betydning for fortolkning og anvendelse av norsk konkurranserett. Likevel finnes det fremdeles relativt lite konkurranserettslig litteratur på norsk, og EU-/EØS-rettskildene for øvrig er til dels vanskelig tilgjengelige.

Den nye konkurranseloven §§ 10 og 11 har i dag tilsvarende ordlyd som EØS-avtalens artikler 53 og 54 og EF-traktatens artikler 81 og 82. Rettspraksis fra EFTA-domstolen og EF-domstolen vedrørende disse bestemmelsene har derfor stor relevans ved anvendelsen av den norske konkurranseloven. Denne boken inneholder prinsipielt viktige og mye omtalte dommer om forbudene mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling, og tar sikte på å være et nyttig hjelpemiddel både for studenter og for praktiserende jurister.

Denne boken er den andre domssamlingen i EU-/EØS-rett som publiseres av Fagbokforlaget. En tilsvarende domssamling vedrørende EU-/EØS-rettens grunnprinsipper og de fire friheter ble publisert i 2002 av samme redaktører/forfattere.

Linda Dragvoll (f. 1975) er stud.jur. ved Universitetet i Oslo, der hun har vært tilknyttet Senter for europarett som vitenskapelig assistent og redaktør for tidsskriftet EuroRett. Senere har hun blant annet arbeidet som juridisk oversetter ved EFTA-domstolen og skrevet boken
Den rettslige plasseringen av Joint Ventures under EF-konkurranseretten.

Nils Ola Widme (f. 1972) er cand.jur. fra 1999. Han har arbeidet som Lawyer Linguist ved EFTA-domstolen og som politisk rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I dag arbeider han i Advokatfirma DLA Nordic DA med konkurranserett som spesialfelt.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
659,-