Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 019,-

Dimensjoneringsteknikk for ingeniører

Dimensjoneringsteknikk for ingeniører er skrevet for å dekke en del av pensum i maskindesign ved NMBU. Boken tar utgangspunkt i forskjellige tema som skal gi ingeniøren relevant dimensjoneringskunnskap. I praksis viser det seg at mange studenter også får behov for kunnskap om dimensjoneringsstandarder. Det er derfor gitt en innføring i Eurokode 3 (stålkonstruksjoner), som benyttes ved løsning av noen kjente maskintekniske dimensjoneringsoppgaver.

Boken kopler fasthetslæren til dimensjoneringsteknikken og har en rekke beregningseksempler for å illustrere teorien. Relevante tabeller er tatt med i boken slik at behovet for tilleggslitteratur reduseres. Boken forutsetter forkunnskaper i mekanikk og konstruksjons-teknikk. Det er likevel tatt med noen repetisjonstema for å lette innlæring av nytt fagstoff. Utledninger er i stor grad skilt ut i egne delkapitler for å gi leseren bedre oversikt over beregningsgangen. 

Boken er lagt opp slik at den kan brukes på kurs på bachelor- og masternivå, hvor relevante tema kan velges ut. Boken kan også være nyttig som oppslagsverk for praktiserende ingeniører og arkitekter som har behov for dimensjoneringskunnskap.

Geir Terjesen er førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og teknologiledelse ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har over tretti års erfaring med å undervise maskinfag fra Forsvaret, aluminiumsindustrien, bilbransjen, høgskoler og universiteter. Terjesen har undervist tekniker-, ingeniør- og sivilingeniørstudenter i dimensjoneringsteknikk, og han har publisert flere fagartikler.
Forfattere:
ISBN:
9788245035193
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
639
Dimensjoneringsteknikk for ingeniører