Her er det du trenger for en enklere skolestart med Fagbokforlagets e-portal

Huskeliste:

 1. Logg på Fagbokforlagets e-portal
 2. Deaktiver/Flytt brukere
 3. Registrer nye brukere
 4. Gi brukerne tilgang til produktene skolen har avtale for
 5. Ved problemer, kontakt brukerstøtte på e-post eller telefon

Slik gjør du det …

Deaktiver/Flytt brukere:
Gå til Administrasjon > Flytt klasser. Begynn med øverste trinn. Er elevene gått ut fra skolen kan de deaktiveres ved å velge klassen og deretter klikke på Deaktiver brukere. Gjør dette inntil alle aktuelle klasser/elever er deaktivert. NB! Det er ikke nødvendig å velge elevene om alle i klassen skal deaktiveres. Flytt deretter opp elevene fra trinnene under (en klasse om gangen). Velg klassen som skal flyttes opp og deretter ny klasse for elevene, lag ev. en ny klasse. Klikk på Flytt valgte elever og deretter på Lagre endringer om alt ser ok ut. NB! Gjelder ikke for skoler med automatisk synkronisering av brukere.

Registrer nye brukere:
Gå til Administrasjon > Brukere. Velg Importer fra liste for å registrere nye brukere via en importmal. Last ned importmalen, fyll inn alle nødvendige felt, last opp filen og vent på at den blir kontrollert. Se over ev. feilmeldinger før du klikker på Lagre import. Se s. 5 i brukerveiledningen til Fagbokforlagets e-portal. NB! Gjelder ikke for skoler med automatisk synkronisering av brukere.

Gi brukerne tilgang:
Gå til Administrasjon > Brukergrupper. Velg produkt under Aktive produkter. Om det allerede finnes brukergrupper på dette produktet vil de vises i en egen «ramme» nedenfor produktlisten. Velg ev. en av brukergruppene og klikk deretter på Legg til brukere i gruppe for å gi nye brukere tilgang til produktet. Ny brukergruppe lages ved å velge Ny gruppe. Gi navn til gruppen og velg hvem som skal være veileder før du lagrer den. Deretter legges øvrige brukere til gjennom valget Legg til brukere i gruppe. Se s. 9 i brukerveiledningen til Fagbokforlagets e-portal.

Kontakt brukerstøtte:
Ved problemer kan brukerstøtte kontaktes ved å sende en melding til digitalt@fagbokforlaget.no eller ringe 55386660.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 1. Hvordan får jeg tilgang til Fagbokforlagets e-portal?
  Du får tilgang ved at du enten har bestilt tilgang til en nettressurs fra Fagbokforlaget, eller at skolen din har gitt deg tilgang til et produkt de har avtale for.
 2. Jeg har ikke mottatt melding om brukernavn/passord. Hva gjør jeg?
  Gå til https://eportal.fagbokforlaget.no og klikk på Glemt passord for å få tilsendt meldingen på nytt.
 3. Hvordan gir jeg mine elever tilgang til en nettressurs?
  Det gjør du under Administrasjon > Brukergrupper. Velg produkt, brukergruppe (eller lag en ny) og deretter Legg til brukere i gruppe.
 4. Elevene ligger på feil trinn/klasse. Hva gjør jeg?
  Flytt eleven(e) til riktig trinn under enten Brukere eller Flytt klasser. Gjelder det bare noen få elever kan flyttingen enkelt gjøres under Brukere. Velg elevene, en om gangen, og endre klasse under Detaljer for bruker. Klikk på Oppdater. Gjelder det en hele klasse gjøres endringen under Flytt klasser. Velg klasse, velg ny klasse for elevene og flytt elevene.
 5. Brukeren finnes fra før. Hva gjør jeg?
  Ofte er det slik at en bruker har vært registrert tidligere ved en annen skole. Å bruke funksjonen Ny bruker vil ikke fungere i de tilfellene dette skjer. Ved feilmelding her må brukeren registreres ved å bruke Importer fra liste under Brukere.
 6. Synkronisering?
  Flere skoler er satt opp med automatisk synkronisering av brukerne. I de tilfellene er det kun nødvendig å gi brukertilgang til produktene skolen har lisens for. Det skal ikke registreres nye brukere eller flytte brukere til nye klasser osv. Dette vil synkroniseringen håndtere.
 7. Feide?
  Fagbokforlagets e-portal støtter innlogging med Feide. Kravet er at Feide-ansvarlig i kommunen/fylket har åpnet for tjenesten Fagbokforlagets e-portal og at brukerne er registrert med fødselsnummer.