Trenger dere hjelp eller ønsker mer informasjon om våre digitale produkter, kan brukerstøtte kontaktes på telefon 55386660 eller ved å sende en e-post til digitalt@fagbokforlaget.no.

Spørsmål rundt priser, tilbud, abonnementer og prøvetilganger kan vi også hjelpe dere med. 

innlogging til de fleste av våre digitale produkter finner du her

OFTE STILTE SPØRSMÅL

1. Hvordan får jeg tilgang til Fagbokforlagets e-portal?
Du får tilgang ved at du enten har bestilt tilgang til en nettressurs fra Fagbokforlaget, eller at skolen din har gitt deg tilgang til et produkt de har avtale for.

2. Jeg har ikke mottatt melding om brukernavn/passord. Hva gjør jeg?
Gå til https://eportal.fagbokforlaget.no og klikk på Glemt passord for å få tilsendt meldingen på nytt.

3. Hvordan gir jeg mine elever tilgang til en nettressurs?
Det gjør du under Administrasjon > Brukergrupper. Velg produkt, brukergruppe (eller lag en ny) og deretter Legg til brukere i gruppe.

4. Elevene ligger på feil trinn/klasse. Hva gjør jeg?
Flytt eleven(e) til riktig trinn under enten Brukere eller Flytt klasser. Gjelder det bare noen få elever kan flyttingen enkelt gjøres under Brukere. Velg elevene, en om gangen, og endre klasse under Detaljer for bruker. Klikk på Oppdater. Gjelder det en hele klasse gjøres endringen under Flytt klasser. Velg klasse, velg ny klasse for elevene og flytt elevene.

5. Brukeren finnes fra før. Hva gjør jeg?
Ofte er det slik at en bruker har vært registrert tidligere ved en annen skole. Å bruke funksjonen Ny bruker vil ikke fungere i de tilfellene dette skjer. Ved feilmelding her må brukeren registreres ved å bruke Importer fra liste under Brukere.

6. Synkronisering?
Flere skoler er satt opp med automatisk synkronisering av brukerne. I de tilfellene er det kun nødvendig å gi brukertilgang til produktene skolen har lisens for. Det skal ikke registreres nye brukere eller flytte brukere til nye klasser osv. Dette vil synkroniseringen håndtere.

7. Feide-innlogging fungerer ikke.
Fagbokforlagets e-portal støtter innlogging med Feide. Kravet er at Feide-ansvarlig i kommunen/fylket har åpnet for tjenesten Fagbokforlagets e-portal og at brukerne er registrert med fødselsnummer.

 

MIN VEI

1. Hvor finner jeg elevene mine?
Du finner elevene dine under Mine kontakter > Mine studenter i kursportalen.

2. Hvor finner jeg elevenes muntlige og skriftlige innleveringer?
Når eleven leverer en muntlig eller skriftlig oppgave vil du motta en melding om innleveringen. Sjekk Mine meldinger for å se gjennom elevbesvarelsene.

3. Hvor finner jeg elevenes tidslogg?
Du kan finne samlet tidsbruk under Mine studenter. Tidsbruk for de enkelte kursene finner du under resultatoversikten til det aktuelle kurset.

4. Brukernavn og passord fungerer ikke.
De fleste benytter nå Fagbokforlagets e-portal til å administrere brukere og tilganger. Dette gjør at det ikke er mulig å logge inn direkte på minvei.no.

5. Fungerer Min vei på nettbrett/mobil?
Det meste fungerer, men f.eks. lydopptak (muntlig innlevering) fungerer ikke.

DALEFAG

Hvor logger jeg inn?
Lærere logger inn på http://lerer.dalefag.no og elever på https://www.dalefag.no.