Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Digital forretningsforståelse
Forfattere:
ISBN:
9788245022469
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
280
Digital forretningsforståelse

Digital forretningsforståelse
fra store data til små biter

Førsteutgaven av Digital Forretningsforståelse kom ut i 2013 og har siden den tid stått på pensum på flere av de største høyskolene i landet. Siden den tid har interessen rund digitalisering av bedrifter økt kraftig, og boka er om mulig enda mer i dag enn da den kom ut. Andre utgaven av boken har i meget stor grad tatt dette innover seg, i tillegg til holde fokus på grunnforståelsen av det digitale i forretningsdriften. Boken er omstrukturert for å gi en bedre helhetsforståelse, caser og eksempler er oppdatert, og det har kommet inn nytt materiale om blant annet finansiell teknologi og digital markedsføring.

Boka starter med å sette digitalisering et strategisk perspektiv før den går inn på enheter og teknologier som gjør digitaliseringen mulig. Deretter tar den for seg forretningssystemer før den går inn på aktuelle temaer som sosiale medier, store data og digital markedsføring. Boken avsluttes med kapitler om datasikkerhet og grønn IT.

Målet med boka er å gi bedre forståelse av hvordan det digitale griper inn i forretningsdrift. Den passer blant annet for økonomi- og samfunnsfaglige studier, teknologistudier og praktikere som ønsker et bedre grep på hvordan det digitale griper inn i arbeidshverdagen, og hvordan det støtter en bedrifts verdiskaping.

Tarjei Alvær Heggernes er utdannet cand.merc. ved NHH. Han har siden 2000 undervist innenfor fagfeltet strategisk bruk av IT og IS på høyskolenivå blant annet på NITH, BI og på Høgskolen i Bergen, der han i dag jobber som høgskolelektor. Noen av emnene han har undervist i, er informasjonssystemer, informasjonsledelse, Business Intelligence, sosiale medier og e-handel. Han er også lidenskapelig opptatt av å bruke det digitale som verktøy i sin egen undervisning.