Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det nye livet
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245006711
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
294
Det nye livet

Det nye livet
Svangerskap, fødsel og barseltid

Denne boken vektlegger det normale, friske og gledesfylte knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Samtidig presenteres mangfold og variasjoner, og det som kan utgjøre risiko og medføre komplikasjoner for mor og for barn.

Hovedinnholdet i boken knytter seg til perinatalperioden, men omhandler også familieplanlegging og globale perspektiver på reproduktiv helse. Boken gir en grundig beskrivelse av fosterutvikling, fysiologiske og psykologiske endringer hos kvinnen fra unnfangelse til barseltid, samt partners rolle og opplevelse. Videre beskrives medisinske komplikasjoner, fødselsangst, vold og psykisk sykdom, samt undersøkelser, inngrep og operative forløsninger. Temaer som smertelindring under fødsel, seksualitet, prevensjon, abort, amming, rusmidler, fruktbarhet og familiestrukturer behandles i egne kapitler, men berøres også i andre kapitler.

Tittelen henspeiler på barnet, på livets begynnelse, men også på den forandring og omstilling det er å bli mor eller foreldre. Unnfangelse og fødsel av et nytt liv berører således mange aspekter, både private og offentlige. For den enkelte er det en gjennomgripende opplevelse og en svært personlig hendelse. For samfunnet er barnefødsler grunnleggende for all utvikling og vekst.

Det nye livet er en lærebok for sykepleiestudenter, men er også aktuell for andre helseprofesjoner som arbeider innenfor dette fagfeltet. Den gravide kvinnen og den vordende far/partner vil også ha nytte og glede av boken.

Forfatterne representerer ulike faggrupper med erfaring fra temaområdene som beskrives i boken. Kapitlene er rikt illustrert med figurer og bilder.


Synne Holan er jordmor og lektor ved jordmorutdanningen, Høgskolen i Vestfold, og Prosjektkoordinator for Norwegian Aid Committee (NORWAC).

Mari Landsverk Hagtvedt er jordmor og førstelektor ved jordmorutdanningen, Høgskolen i Vestfold.