Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det norske demokratiet i det 21. århundre
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245016147
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
380
Det norske demokratiet i det 21. århundre

Det norske demokratiet i det 21. århundre

Ved 200-årsjubileet for Grunnloven hvilke utfordringer står det norske demokratiet overfor? Er det rimelig å forvente en fortsettelse av den skrittvise utvidelsen og utdypingen av demokratiet som har preget den politiske utviklingen i Norge siden 1814? Hvor vil i så fall en slik utvikling føre oss? Boken belyser norsk suverenitets- og forfatningsutvikling, og analyserer demokratiet i komparativt perspektiv samt gjennomgår sentrale problemer omkring politisk deltakelse og styring, herunder det lokale folkestyret.

Sammenlagt tegner forfatterne et bilde av det norske demokratiet preget av fleksibel suverenitetshevding, politisk stabilitet og folkelig legitimitet. Samspillet i systemet smøres av en politisk kompromisskultur som gjør mange motsetningsfylte trekk håndterbare. Men den norske demokratisk-politiske orden er avhengig av et delvis uforutsigbart internasjonalt stats- og markedssystem og av evne til leveranse av velferdsgoder. Settes disse forutsetningene i spill, kan den norske orden bringes ut av balanse.

Boken er et resultat av tverrfaglig samarbeid innenfor rammen av Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Redaktører er
Harald Baldersheim og Øyvind Østerud, begge professorer i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.


Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
425,-