Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det gode nærvær
Forfattere:
ISBN:
9788276749090
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
224
Det gode nærvær

Det gode nærvær
Kulturens psykologiske betydning

God selvtillit løser mange problemer, og selvforakt kan få oss til å gå helt i stå. Med utgangspunkt i selvoppfatningens betydning for vår psykiske helse går denne boka inn i dimensjonene anerkjennelse versus forakt, som ifølge Leira er avgjørende konstituenter i vårt selvbilde.

Kulturelle normer er som et usynlig bakteppe vi kontinuerlig preges av. For å gripe dette usynlige bruker Leira begrepene tabu: forbudt kunnskap, doxa: det vi tar for gitt, og myter: kulturens narrativer. Boka er et originalt bidrag til å forstå psykiske problemer og muligheter på individnivå i samspill med kulturen hvor det førmoderne fortsatt er aktivt.

Boka anlegger et psykokulturelt perspektiv både i forklaringsmodellen og i den praktiske veiledningen og representerer dermed et alternativ til en sykdomsmodell. Studenter og praktikere i psykologi, barnevernpedagogikk og helse- og sosialfag og samfunnsinteresserte mennesker ellers vil ha nytte av denne framstillingen.

Halldis Karen Leira er spesialist i klinisk psykologi med voksne, barn og unge og har 25 års klinisk erfaring. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, barnevernpedagogutdanningen, og har i tillegg egen klinisk praksis. Leira er koordinator for NORFAs nettverk Nordisk nettverk for forskning og praksis: barn som har opplevd privat vold, og hun er også med i andre internasjonale nettverk. Leira har publisert arbeider om en rekke psykologiske temaer både nasjonalt og internasjonalt.

Sagt om boka:
"Med begrepene og modellene i denne boka har Halldis Leira gitt sosialarbeiderne et nytt analyseredskap."
Irene Levin, professor i Sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo, 20 års klinisk erfaring.

"....Forfatteren formidlar vanskeleg, innvikla teori på ein begripeleg måte... Det er sjeldan ei fagbok har appelert slik til meg...I tillegg har eg alt hatt nytte av den i terapi. Klientane kjenner seg igjen i perspektivet."
Magnhild Kvamsdal Hope, psykologspesialist, Pesso-terapeut,
30 års klinisk erfaring

"Boka representerer en dypt genuin, varm og menneskelig forståelse av barn- og voksnes vansker og muligheter. En vakker bok som har inspirert meg til videre arbeid med barn som er utsatt for vold i sine familier. Jeg anbefaler den på det sterkeste."
Per Øystein Steinsvåg, 10 års erfaring som psykolog, for tida ansvarlig for prosjektet; "Barn vitne til vold" ved stiftelsen Alternativ til Vold.

".....Endelig vet jeg hvordan jeg skal snakke om dette som jeg føler meg avmektig overfor når jeg møter det: -eviggjøringen av det episodiske, og bruk av "normalitet" som hersketeknikk.…
..Et vanskelig tema, men skrevet på en enkel og lettfattelig måte, for rådgivere i skolen må boka være mitt i blinken....."
Kirsten Sogn, psykologspesialist, 25 års klinisk erfaring

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
495,-