Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det gode arbeidsmiljø
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245009804
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
475
Verk:
Einarsen Skogstad Ledelse
Gå til ressurs
Det gode arbeidsmiljø

Det gode arbeidsmiljø
Krav og utfordringer

Det gode arbeidsmiljø tar opp en rekke dagsaktuelle temaer innenfor arbeids- og organisasjonspsykologien. Boken formidler og diskuterer viktige temaer og problemstillinger knyttet til vår tids arbeidsliv og mulighetene for å skape et godt og produktivt arbeidsmiljø.

Boken består av fem deler: (1) individet i organisasjonen, (2) samspill i organisasjoner, (3) organisasjon og samfunn i endring, (4) helse og stress i arbeidslivet og (5) organisasjonens hjelpere. 23 bidragsytere, alle blant de fremste innenfor sine fagfelt i Norge, tar opp høyaktuelle temaer, bl.a.:

- psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
- kreativitet og omstilling
- konflikter og mobbing
- mestring av stress og utbrenthet
- mangfold i arbeidslivet
- personlighetsfaktorer og kommunikasjon
- hvordan en kan mestre både jobben og familien
- helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.

Boken retter også et kritisk blikk på organisasjonens hjelpere gjennom å diskutere organisasjonskonsulenters rolle og bruken av tester ved lederutvelgelse. Videre drøftes hvordan arbeidsmiljøarbeidet må legges opp for å være i tråd med arbeidsmiljølovens prinsipper og regler.

Boken er skrevet for alle som er interessert i arbeidsmiljø- og organisasjonspsykologi, særlig for studenter og dem som har et spesielt ansvar for mennesker i organisasjoner (personalledere, verneombud, personalkonsulenter, HMS/BHT-personell, tillitsvalgte etc.).

Ståle Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hans faglige fokus er på mobbing og seksuell trakassering, ledelse, psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, sykefravær og kreativitet og innovasjoner i arbeidslivet. Einarsen har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.

Anders Skogstad er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Faglig fokus har vært rettet mot ledelse, mobbing, psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet og organisasjonskultur. Skogstad har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
659,-

Bøker i samme serie