Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det glemte partnerskapet
Forfattere:
(Redaktør)
ISBN:
9788232101030
Utgitt:
Utgave:
1
Det glemte partnerskapet

Det glemte partnerskapet
Norge og Storbritannia i et endret Europa

Båndene mellom Norge og Storbritannia er solid forankret - historisk, politisk, økonomisk og kulturelt. Aldri har de omfattet så mange områder som i dag, men oppmerksomheten omkring det norsk-britiske forholdet synes å ha gått i motsatt retning, og selve relasjonen er i dag viet lite systematisk oppmerksomhet og kritisk diskusjon. Hva er status for det norsk-britiske forholdet?

Fagpersoner fra norsk statsvitenskap, historie, områdekunnskap og litteraturvitenskap gir en sammenlignende innføring i slektskapet mellom det politiske systemet i de to landene, innblikk i de utenrikspolitiske relasjonene, fra norsk uavhengighet i 1905 frem til i dag, og tar for seg spørsmålet om kulturelle og politiske speilbilder.

Øivind Bratberg er postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, UiO.

Kristin M. Haugevik er doktorgradsstipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Levering 2-6 dager
255,-