Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det glemte partnerskapet
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232101030
Utgitt:
Utgave:
1
Det glemte partnerskapet

Det glemte partnerskapet
Norge og Storbritannia i et endret Europa

Båndene mellom Norge og Storbritannia er solid forankret - historisk, politisk, økonomisk og kulturelt. Aldri har de omfattet så mange områder som i dag, men oppmerksomheten omkring det norsk-britiske forholdet synes å ha gått i motsatt retning, og selve relasjonen er i dag viet lite systematisk oppmerksomhet og kritisk diskusjon. Hva er status for det norsk-britiske forholdet?

Fagpersoner fra norsk statsvitenskap, historie, områdekunnskap og litteraturvitenskap gir en sammenlignende innføring i slektskapet mellom det politiske systemet i de to landene, innblikk i de utenrikspolitiske relasjonene, fra norsk uavhengighet i 1905 frem til i dag, og tar for seg spørsmålet om kulturelle og politiske speilbilder.

Øivind Bratberg er postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, UiO.

Kristin M. Haugevik er doktorgradsstipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
275,-