Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det er språket som bestemmer!
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
539,-

Det er språket som bestemmer!
Læring og språkutvikling i grunnskolen

Læring og kunnskapsutvikling i grunnskolen bygger på et språklig grunnlag elever leser og skriver for å lære, både når de jobber individuelt og i grupper. Muntlig, men også skriftlig språk, blir dermed de verktøyene som er forutsetningen for all undervisning. Boken tar blant annet opp emner som tale og samtale, flerspråklig utvikling, lesing, sjangerskriving, tekstanalyse, møte med læreboktekster, datamaskinen som verktøy for lesing og skriving samt lese- og skrivevansker.

Louise Bjar har erfaring som høyskolelektor og er forlagsredaktør i det svenske forlaget Studentlitteratur med ansvar for allmennlærerutgivelse

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245006155
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
336
Det er språket som bestemmer!