Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Den kirkehistoriske utfordring
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788251920094
Utgitt:
Utgave:
1
Den kirkehistoriske utfordring

Den kirkehistoriske utfordring

Middelalderen var kirkens storhetstid i Norge. Ingen deler av samfunnslivet var uberørt av kirkens lære og kirkens menn. Gjennom kirken var Norge også del av et større europeisk fellesskap, og til slutt var det også kirken som holdt liv i et eget norsk rike. Men kirkens betydning for samfunn og kultur speiles knapt nok i norsk Historieforskning.

Der er det den "nasjonale" kongemakten som har fått spille hovedrollen. Det falt deror naturlig å sette denne kirkehistoriske utfordring på dagsorden da det første nasjonale medievistsymposiet ble avholdt på Røros i 2004 i regi av Sfms, NTNU. Her foreligger foredragene fra møtet. Det er å håpe at de vil stimulere til videre arbeid med middelalderens norske kirke og kristenliv.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
319,-